Středočeský kraj má ochránce práv občanů

Foto: KÚSK

V rámci krajského úřadu začal působit ochránce veřejných práv občanů. Lidé se na něj mohou obracet s podněty či stížnostmi souvisejících s výkonem samosprávné činnosti kraje.

Dále jeho příspěvkových organizací anebo s činností krajského úřadu. Prostřednictvím „krajského ombudsmana“ mohou občané oslovit i Radu kraje a komunikovat s ní. Na základě výběrového řízení se jím stal Jiří Švadlena. Ten donedávna byl místostarostou Benešova a má za sebou i dlouholeté zkušenosti z podnikatelského prostředí. Kancelář bude mít v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5.

„Jako bývalý představitel radnice dobře vím, že je toho mnoho, s čím se lidé během jednání na úřadech setkávají, co je rozčiluje a co potřebují blíže objasnit. Stejně tak je ale i mnoho těch, kteří nejenom chodí se žádostí o pomoc, ale naopak přinášejí velmi užitečné podněty. Stačí jim jen naslouchat a informaci předat na správné místo. Budu mít vždy dveře otevřené, a bude-li to v mých silách, rád pomohu,“ říká Ing. Jiří Švadlena.

Ochránce veřejných práv občanů tak bude vystupovat v roli jakéhosi moderátora mezi stěžovatelem a subjektem, na který bude podán podnět. Může provádět vlastní šetření, a dokonce na základě podnětů bude mít možnost navrhnout kontrolním orgánům kraje provedení konkrétní kontroly. Kromě toho bude také komunikovat s Kanceláří veřejného ochránce práv. Napsat mu můžete i email na svadlena@kr-s.cz.