Středočeši získali dotace z EU na povodňové škody

Středočeský kraj i obce a města v regionu uspěly se žádostmi o dotace z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) na krytí povodňových škod z června 2013. Celkem 35 středočeských obcí či měst obdrželo 19,81 milionu korun a Středočeský kraj 102,7 milionu korun.

„Na úspěšné získání dotací měla vliv i úzká spolupráce Krajského úřadu Středočeského kraje, ministerstva financí, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje i obcí a měst v regionu,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Uspokojeny byly všechny žádosti obcí a měst, které splňovaly podmínky závazné metodiky FSEU. Středočeský kraj jako žadatel uplatnil výdaje ve výši 15 % podílu na výdajích na odstranění povodňových škod na dopravní infrastruktuře z programu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Příspěvek z FSEU je příspěvkem veřejným rozpočtům a použitelný jen na úhradu prvotních nákladů a na nápravu bezprostředních škod a nouzových operací způsobených povodní z června 2013 na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy.

(red)