Strážníci a BESIP upozorňovali chodce na důležitost reflexních prvků

Foto: z archivu Města Beroun

BEROUN – Vidět, ale také být viděn. To je hlavní pravidlo, kterým by se měl řídit každý chodec. Proto ve středu 14. února berounští strážníci se zástupcem BESIPu rozdávali školákům v ranních hodinách u přechodu na Wagnerově náměstí reflexní pásky a upozorňovali je, kde je nejúčinnější tyto prvky nosit.

Akcí nazvanou Viditelnost se BESIP ve spolupráci s berounskou městskou policií snaží lidi přesvědčit o důležitosti reflexních prvků. Praxe je ale úplně jiná – většina lidí nosí tmavé oblečení a především v zimních měsících, kdy je denního světla nejméně, riskují zbytečně své zdraví i život.

Podle policejních statistik bylo v roce 2022 na českých silnicích zraněno 2818 chodců a 74 jich bylo usmrceno. Statistiky za uplynulý rok zatím nejsou k s dispozici, ale podle zkušeností policistů se tato čísla příliš lišit nebudou. Přitom v mnoha případech by stačilo to jediné: být vidět.

„Nejvhodnější je ruka nebo noha, zkrátka ty části těla, které vykazují jasný pohyb, a tím na sebe chodec řidiče nejlépe upozorní. Dále bychom se měli řídit pravidlem, že reflexní prvky bychom měli nosit na straně blíže k silnici. To platí především v místech, kde chybí chodník,“ uvedl Miroslav Poláš, krajský koordinátor BESIPu.

V roce 2016 vešla v platnost novela zákona o silničním provozu, kdy chodci mají povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.  Speciální pásky a přívěsky rozdávají strážníci ve školách při svých besedách, na Dni bezpečí a při mnoha dalších příležitostech. Snad každý má alespoň jednu reflexní pásku doma. Stačí si ji jen při odchodu nezapomenout připevnit na ruku.

Foto: z archivu Města Beroun