Stezka z Dobřichovic do Karlíka se prodlužuje

Stezka z Dobřichovic do Karlíka se prodlužuje

Na nově vydlážděné trase přibývají i nové sochy z loňského ročníku sochařského sympozia.

Městu Dobřichovice se podařilo získat dotaci na další pokračování stezky do Karlíka. To je dobrá zpráva neboť budování stezky je poměrně drahé a za současného stavu rozpočtu bychom museli její budování bez dotace přerušit. Letos se tedy posuneme o nějakých 150 m dále a čeká nás osazení soch vytvořených sochaři na loňském symposiu.

Letos oproti zvyklostem bude slavnost osazení uspořádána na podzim a to ze dvou důvodů. Jednak jsem čekal na přiznání dotace a vysoutěžení realizační firmy a jednak sochař Petr Váňa, jehož bych velmi rád na osazení soch viděl, je nyní na nějakou dobu v Itálii, kde tvoří tři sochy z cararrského mramoru a vrací se až na podzim.

Slavnost odhalení osazených soch z minulého ročníku sochařského sympózia jsme tedy posunuli až na říjen a bude se konat v neděli 21.10. 2012 v 15 hod v Karlické ulici u nově osazených soch.

Michael Pánek, starosta Dobřichovic