Starý statek má nahradit víceúčelový dům

Ilustrační foto: ICP

Nový víceúčelový a bytový dům má vyrůst v Palackého ulici v Dobřichovicích. Světlo světa spatří na místě někdejšího statku číslo popisné dvacet pět.

V dobřichovickém zpravodaji o tom informovala zastupitelka Zdeňka Klimková. Podle dostupných informací má mít tři podlaží s předpokládanou kapacitou 34 bytů, 2 obchody a 30 parkovacích míst.

Jde přitom o první velký projekt výstavby podle nového regulačního plánu. Navržený záměr je s ním sice v souladu a rada města k němu nemá bezprostřední výhrady, podle Klimkové lze ale očekávat, že po realizaci tohoto pilotního projektu, který bude výškou, podlažností i množstvím bytů výrazně přesahovat stávající zástavbu, budou podobné projekty v ulici postupně pokračovat.

„Plánované odstranění budovy statku v Palackého ulici a jeho nahrazení výrazně větší hmotou neodpovídající stávající zástavbě nepovažuji za krok dobrým směrem, ani za přínos pro kvalitu života v Dobřichovicích,“ uvedla Zdeňka Klimková.

(pan)