Startujeme televizní studio

Startujeme televizní studioObčanské sdružení DOBNET znáte ze stran tohoto zpravodaje, pravděpodobně jste prostřednictvím jeho sítě připojeni k internetu a nyní jste na iDobnet.cz.

Nyní k těmto aktivitám přibývá  televizní studio.

Jak to začalo

Myšlenka na „místní televizní informační kanál“ je v hlavě předsedy občanského sdružení už několik let. Pořízení televizního studia a zajištění chodu televizního kanálu je ale velmi náročná záležitost, která vyžaduje kromě zapálených dobrovolníků i nemalé finanční prostředky. Dlouhou dobu se proto o jeho vzniku jen uvažovalo. Smělé plány začaly nabývat konkrétnějších obrysů před více než rokem a půl.

Dotace

Na konci roku 2011 vyhlásila Místní akční skupina Karlštejnsko výzvu k podání žádostí o dotaci, mimo jiné na zlepšení občanského vybavení v našem regionu. V tu chvíli bylo třeba jednat rychle. Uzavřeli jsme partnerské smlouvy se ZUŠ Řevnice a se základními školami v nejbližším okolí a o dotaci požádali. Projekt jsme úspěšně obhájili a začala administrativa. Po definitivním schválení v polovině loňského roku jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele techniky a na konci loňského roku jsme uzavřeli smlouvu s vítězem. V dubnu a v květnu proběhla montáž a nyní řešíme poslední administrativní a technické detaily včetně změny umístění studia.

Změna působiště

Původním záměrem bylo umístit studio v řevnickém zámečku a využívat prostory a techniku společně se základní uměleckou školou. V průběhu realizace jsme ale přišli na to, že se do budovy vejdeme jen stěží. Střídavé využívání jedněch místností pro různé účely by znamenalo častější stěhování techniky, než jsme původně počítali. Kamerám, a především kabelům to dlouhodobě nesvědčí, nehledě na ztrátu času. Domluvili jsme se proto s klubem národní házené v Řevnicích a studio bude umístěno tam. V současné době pro něj upravujeme prostory a na začátku září proběhne stěhování, abychom na jeho konci mohli začít.

Vybavení studia

Máme k dispozici kompletní televizní studio se čtyřmi kamerami a čtyřmi střižnami. Jedná se o rozumný kompromis mezi požadavky na technickou kvalitu a cenu. Dvě z kamer jsou primárně určeny pro studiové využití, dvě jednodušší do terénu. Vybavení nám umožní vytvářet materiály, za něž se po stránce technické kvality nebudeme muset stydět. Studio zvládne kompletní výrobu a odbavení audiovizuálních materiálů ať už přímým vysíláním, v tuto chvíli pouze přes internet, nebo prostřednictvím webového archivu se soubory k přehrávání „na kliknutí“. Zároveň máme k dispozici zařízení, jež nám dovolí dělat přímé přenosy nejen ze studia samotného, ale prakticky odkudkoli, kde bude k dispozici dostatečné připojení k internetu.

Začneme kroužky

Prvním využitím studia se stane mediální kroužek, určený především dětem a mládeži. Například v řevnické základní škole funguje reportérský kroužek, a tak usuzujeme, že zájem o tuto aktivitu bude, a to nejen mezi Řevnickými. V jejím rámci se děti naučí ono technické „řemeslo,“ ale také jak fungují média, jak se zpracovává informace, jednoduše poznají takové médium v malém. Co začne po prvním pololetí, které bude především o učení a cvičení, vznikat, o tom rozhodnou samy děti. Rádi bychom, aby se tu postupně vytvořila fungující dětská televize, jaké už na několika místech v Čechách působí. „Vysílat“ by měla na internetových stránkách občanského sdružení.

Další možnosti

Možnosti dalšího využití jsou takřka neomezené. První z nich jsou kroužky či tvůrčí dílny pro dospělé. Pokud bude zájem mezi místními samosprávami, dokážeme zajistit  například přímé přenosy z jednání zastupitelstev a rádi bychom spolupracovali i s místními spolky. Jestli vznikne třeba nějaké místní televizní zpravodajství, o tom rozhodne až zájem a nadšení.

Nadšenci se mohou zapojit

Studio se bude rozjíždět postupně. Zahájíme televizním kroužkem, do něhož bude možné se přihlásit v průběhu září. Další věci závisejí také na ochotných rukou, které uchopí kameru, případně věnují část svého volného času práci ve střižně. Naše studio uspělo v dotačním řízení jako projekt, který zlepšuje občanské vybavení v našem regionu a je zamýšlen především jako nabídka možnosti. Jaké bude její konkrétní využití, záleží na případném zájmu.

 (mj)