Speciální naučná stezka vede také do štol za Hagenem

Foto: Lucie Hochmalová

KARLŠTEJN, SRBSKO – Velmi zajímavou poznávací akci v přírodě můžete navštívit v sobotu 14. května. Začíná se v Karlštejně u pošty, na dvanáctikilometrové trase budou připraveny tematické zastávky a na konci vás čeká i průchod štolou k lomu Malá Amerika.

Na trasu se můžete přihlásit u pošty v Karlštejně kdykoliv v době od 8:30 do 11 hodin. Získáte tady kartičku na razítka a všechny potřebné informace. Kartičku si dobře schovejte, ve stejný den se totiž v Karlštejně koná pivní festival, takže se při průchodu placeným úsekem musíte prokázat kartičkou ze startu, abyste mohli projít zdarma.

Jednodenní naučná stezka je součástí Evropského dne chráněných území, do nichž patří i CHKO Český kras. A během této jednodenní naučné stezky poznáte právě část Českého krasu mezi Karlštejnem a Srbskem. Po cestě se prochází kolem Dubu sedmi bratří a dojde se do areálu společnosti Lomy Mořina s. r. o., kde se uskuteční průchod štolou k lomu Malá Amerika s průvodcem a možná i s tajemným Hagenem. Další trasa vede po povrchu kolem lomu Malá Amerika přes Pání horu, kolem vrchu Doutnáče, přes lom Na Chlumu a do Srbska. Putování skončí v Srbsku u parkoviště hotelu U Berounky, kde účastníci dostanou diplom a historický odznáček CHKO Český kras.

Praktické informace k naučné stezce

  • U vchodu do štol bude mít tradičně Agentura Koniklec svůj informačně zábavný stánek o přírodě a její ochraně.
  • Vstupné do štol činí 50 Kč, platí se až u nich. Je nutné mít s sebou baterku a pevnou obuv.
  • Průchod štolami bude umožněn výhradně účastníkům akce, kteří se prokážou kartičkou s razítky na kontrolách. Pro ostatní zájemce je možný vstup do podzemí až po 14. hodině a nejdéle do 17 hodin.
  • Kromě štol je trasa sjízdná i pro terénní kočárky, je možné vzít s sebou psy. Pro cyklisty není vhodná.
  • Každý účastník podniká exkurzi na vlastní nebezpečí. Rodiče odpovídají za své nezletilé děti.