Slavnostní koncert připomene světovou operní hvězdu Jarmilu Novotnou

Jarmila Novotná s dětmi Foto: archiv zámku Liteň

LITEŇ – Slavnostní den očekávají v Litni 25. května při příležitosti 30. výročí úmrtí české sopranistky Jarmily Novotné. V Litni bude na její počest v tento den otevřena hrobka rodiny Daubků a slavnou pěvkyni připomene vzpomínkový koncert Pocta Jarmile Novotné.

Novorenesanční hrobka rodiny Daubků se otevře v 15 hodin a součástí se stane přednáška o historii, architektuře a výzdobě této významné kulturní památky. Zájemci se mohou vydat po stopách historie rodu Daubků a významných umělců, kteří žili a tvořili na zámku Liteň. O výzdobu hrobky se postarali umělci jako J. V. Myslbek a Maxmilian Pirner.

Hrobka rodiny Daubků Foto: archiv zámku Liteň

V 18 hodin slavnostní den ukončí vzpomínkový koncert na jeden z nejzářivějších zjevů světové operní scény 20. století, a to v prostoru stodoly v areálu liteňského zámku  Program nabídne melodie nejznámějších českých skladatelů, které přední česká sopranistka Jarmila Novotná tolik milovala. Nebudou chybět Dvořákovy moravské dvojzpěvy ani Smetanova Prodaná nevěsta v podání Kühnova smíšeného sboru a jeho hostů. Vše s lehkostí zabalené do elegance Novotné tolik vlastní.

30. výročí úmrtí Jarmily Novotné

V letošním roce si připomínáme 30 let od úmrtí Jarmily Novotné, která nečekaně zemřela 9. února 1994 v New Yorku. Česká sopranistka Jarmila Novotná patřila k nejzářivějším zjevům světové operní scény 20. století. Zároveň byla známou herečkou v Hollywoodu. Dodnes její jméno rezonuje ve světě, především v Metropolitní opeře v New Yorku, kde působila plných 16 sezón mezi lety 1940 až 1956 nebo v Berlíně a ve Vídni. „Jsem si jistá, že Jarmila Novotná by byla hrdá na toto slavnostní připomenutí. Milovala českou hudbu, byla oddaná vlastenka, a tak by bylo pro ni velkou ctí, být středem pozornosti při koncertu k příležitosti tohoto výročí. Jistě by zde vyjádřila radost, že její vášeň pro hudbu přetrvává a že může nadále inspirovat další generace hudebníků a posluchačů. Skrze hudbu si připomeneme její odkaz, a věřím, že koncert bude krásnou poklonou jejímu životu a umění,“ říká zakladatelka festivalu Ivana Leidlová.

Jarmila Novotná Foto: z archivu zámku Liteň

Jarmila Novotná (1907 až 1994) žila v Litni se svým manželem Jiřím Daubkem. Zemřela 9. února 1994 v New Yorku a urna s jejími ostatky byla dle jejího přání uložena v rodinné hrobce Daubkových v Litni. „Její syn Jiří Daubek (85 let) žije v USA, aktivně podporuje činnost neziskové organizace Zámek Liteň, jsem moc ráda, že se nám daří udržovat přátelský vztah. Doufali jsme, že pan Daubek by se Slavnostního dne Jarmily Novotné mohl zúčastnit, bohužel kvůli zdravotním problémům si tuto akci musel nechat ujít. Pan Daubek posílá mnoho pozdravů a věří, že snad na podzim by se mohl účastnit koncertu Mozartovi svůdníci, “ doplňuje Ivana Leidlová.

Hrobka Daubků

Hrobka rodu Daubků se nachází na návrší jihovýchodně od obce Liteň, je jednou z nejpozoruhodnějších českých sepulkrálních architektur. Zpřístupněna je jen při výjimečných událostech. Autorem této impozantní stavby v nově založeném anglickém parku je architekt Antonín Wiehl. Na výzdobu staveb si Antonín Wiehl zval přední umělce své doby. Na interiéru hrobky spolupracoval se skupinou umělců, kteří vytvořili výzdobu Národního divadla, například sochař Josef Václav Myslbek nebo malíř Maxmilián Pirner.

Donna Elvíra z opery Don Giovanni Foto: z archivu zámku Liteň
Jarmila Novotná v Litni Foto: z archivu zámku Liteň