Školy Jednoho stromu: Dítě, které roste vzhůru a zraje uvnitř

ZŠ a LMŠ Na dvorečku, Školka Jednoho stromu a školička Rarášci a Komunitní škola Jeden strom

Opíráme se o základní předpoklad, že učení jde tak trochu samo, pokud dítě zažívá ve škole bezpečné vztahy. Klíčový pro pocit bezpečí je vztah s pedagogem, který ho provází, a vyváženost v trojúhelníku dítě–rodič–pedagog.

Vedeme otevřenou komunikaci. Co říkáme rodičům, říkáme i dětem a naopak. Nemlžíme, nevytváříme zákulisní parakomunikaci. Diskutujeme o tom, co se daří a nedaří, hledáme cesty, jak věci měnit. Hrajeme hry na vědomé chybování. Píšeme pravidelné týdenní zprávy, z nichž se rodiče i děti dozvídají, co se ve třídě dělo a dít bude. Překračujeme hranice školy: jezdíme na společné pobytové akce, setkáváme se při odpoledních akcích. Bereme rodiče jako největší odborníky na jejich děti. Při řešení problémů dítěte ve škole jsou pro nás vždy neopomíjeným partnerem. Doporučujeme, ukazujeme cestu, nenařizujeme. Důležitá je pro nás vrstevnická podpora. Učíme děti empatii, sdílíme svoje starosti i radosti.

Děti podporujeme v osobnostním rozvoji. Chceme, aby v povinnostech, které má dítě před sebou, mohlo hledat svoje způsoby učení. Umělo si říct o pomoc. Komunikovalo otevřeně a beze strachu, že bude poníženo. A s podporou pedagoga a rodiče a důvěrou v něj vloženou mohlo jít naproti vlastní samostatnosti. Chceme, aby děti byly laskavé k sobě i ke svým spolužákům. Vzorem pro ně je učitel.

Je v souladu sám se sebou, velmi rychle analyzuje, komunikuje a reaguje na nastalé situace. Nasloucháme dětem, když za námi přijdou. Dostávají vždy prostor pro komunikaci a hledání řešení.

Týmy škol Jednoho stromu tvoří zralé osobnosti. Tou je pro nás každý, kdo je schopen v praxi dodržovat etický kodex pracovníka Jednoho stromu, hlavního nástroje evaluace naší práce, a ochoten na sobě stále pracovat a vzdělávat se. Nedílnou součástí je chuť „jít s kůží na trh“, nechat si poskytnout zpětnou vazbu, třeba na pravidelné supervizi. Předpokládáme schopnost kritického myšlení, schopnost rozlišovat fakta od domněnek, dělat si hypotézy, umět je s pokorou opouštět a tvořit nové, vědomě pracovat se strachem a s chybou. Nezbytnou nutností je odolnost psychická i fyzická. Nebojíme se pátrat ve vlastních limitech. Venkovní prostředí nám jinou šanci nedává.

Společně často komunikujeme o dětech i vzájemných vztazích. Jsme přátelé. Hledáme způsoby, jak věci dělat. Nehledáme důvody, proč to nejde. Chybování u nás nestigmatizujeme. Týmy jsou prostorem pro růst a podporu. Oceňujeme kvality a máme trpělivost, i když časově ohraničenou, s nedostatky. Máme chuť se domluvit.

Pracujeme s principem kauzality – příčiny i důsledku. Máme důvěru v děti. Učíme je s naší podporou vyhodnocovat rizika a zažívat pocit odpovědnosti. Mohou tak přirozeně a bezpečně zažívat úspěch i neúspěch. Dáváme prostor pro možnost nápravy.

Jeden strom, z. ú.
www.jedenstrom.cz