Škola pořádá on-line besedu pro rodiče prvňáčků

Ilustrační foto: ICP

DOLNÍ POBEROUNÍ – Od dubna se na většina škol v dolním Poberouní konají zápisy do prvních tříd. Jakým způsobem se uskuteční, většina škol ještě neví. Proto chystají dvě varianty: prezenční i on-line.

V Berouně v rámci projektu Mísntího akčního plánu vzdělávaní připravili on-line besedu pro rodiče budoucích školáků. Ve spolupráci s odborníky z Jungmannovy ZŠ se uskuteční 29. března od 18:00 hodin, a to prostřednictvím platformy Google Meet. Zájemci o besedu tedy musí mít zřízen Google účet.

Rodiče se na besedě dozvědí, co by dítě v tomto věku mělo umět, kdy a proč dát dítěti odklad školní docházky nebo jaké jsou nejrozšířenější metody prvopočátečního čtení a psaní a co obnáší výuka matematiky podle prof. Hejného. Odkaz pro přihlášení: http://meet.google.com/qdv-socr-ddn.

(pan)