Seminář o dětech a škole zdarma

foto: zscernosice.cz
foto: zscernosice.cz

Anglická jazyková škola a školka KRYŠTOF ve spolupráci s nadací Jana Klimenta připravila pro rodiče pásmo aktivních přednášek na téma: Děti ? průsečík mezi rodinou a školou.

Lektory jsou pouze špičkoví odborníci z České republiky, kteří mají vysoké renomé ve svém oboru (psychologie, pedagogika), např. PhDr.Marek Herman je zkušený a uznávaný lektor, dlouhodobě se zaměřuje na sebepoznání, seberozvoj a na psychologii dětí do šesti let.

Místo konání:  ZŠ Černošice (poskytne prostory k tomuto účelu vhodné).
Realizace:  leden 2014  –  červen 2014 ve frekvenci 1 přednáška/měsíc.
Připraveno pro: rodiče, učitele.

Nabídneme: všem učitelům a rodičům dětí ZŠ Černošice, klientům KLC Kryštof,
rodičům z okolí Černošic

Cena přednášky: ZDARMA (garant KLC Kryštof a nadace Jana Klimenta).
Nástin témat,  která připravujeme:

Děti a vyjádření emocí, Výchova bez trestu, Najděte si svého Marťana
(sebepoznání a seberozvoj), Proč nejde zvážit 15dkg něhy.

Marcela Polová