Rozhodnuto: Vojenský prostor Brdy končí

Rozhodnuto Vojenský prostor Brdy končíVláda premiéra Nečase definitivně odsouhlasila zrušení vojenského prostoru Brdy.

Česká armáda využívala v posledních letech prostor jen několik dní v roce a jeho provoz tak byl neekonomický. Ostatní čtyři vojenské újezdy se zmenší o některá okrajová území. Jejich plocha se zmenší asi o třetinu.

Změna vyžaduje úpravu zákona, a tak se armádní prostory zmenší v roce 2015. Z vojenského újezdu Brdy vznikne chráněná krajinná oblast. Ministerstvo životního prostředí zadalo Agentuře ochrany přírody a krajiny vypracování analýzu, jaký režim ochrany přírody bude na území újezdu nejvhodnější.

Jedna varianta počítá s tím, že v Brdech vznikne přírodní park a několik maloplošných rezervací. Druhá počítá s vyhlášením chráněné krajinné oblasti, a to na ještě větším území, než zabírá současný vojenský újezd. Okolní obce prosazují druhou možnost.

(jm)