Řevničtí usilují o dotaci na školu i další projekt

Foto: Lucie Hochmalová

Řevnice usilují o dotaci na rekonstrukci učeben v budově školy. Součástí projektu je výtah zajištující bezbariérovost celé budovy. Vést má do podkroví, kde jsou v plánu nové učebny.

„Pokud se nám podaří dotaci získat, měla by rekonstrukce začít pravděpodobně již o letních prázdninách. Práce budou probíhat tak, aby v minimální míře narušily probíhající výuku,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka.

Řevničtí pokračují také s přípravou projektů, na které se městu podařilo získat dotace již v loňském roce. Na projekt intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod se zpracovává dokumentace pro výběrové řízení, stejně je to i v případě dotace na rozšíření sběrného dvora. Tendr se bude vypisovat také na druhou etapu revitalizace zeleně.

V případě další fáze úprav přednádražního prostoru je hotova projektová dokumentace a stavební povolení. Město také v tomto případě čeká na schválení dotace.

(pan)