Řevničtí se mohou seznámit s novým územním plánem

Architekt Pavel Hnilička. Foto: archiv

Veřejné projednávání návrhu územního plánu města Řevnic se za účasti architekta Pavla Hniličky uskuteční 15. ledna v řevnické školní jídelně. 

S návrhem územního plánu se zájemci mohou seznámit v elektronické verzi na webových stránkách města nebo v tištěné podobě v úředních hodinách na městském úřadě.

„Případné připomínky či námitky je nutné podat do 22. ledna,“ upozornil starosta města Tomáš Smrčka a dodal, že by si přál, aby při projednání námitek a vlastním schvalování územního plánu zvítězily zejména u všech zastupitelů racionální úvahy a rozhodnutí prospěšné pro město nad zbytečnými osobními či politickými půtkami.

(pan)