Řevnická škola chystá projekty se školami ve Švédsku, Turecku a Itálii

Foto: Lucie Hochmalová

ŘEVNICE – S novým školním rokem startuje v řevnické základní škole nový projekt mezinárodní spolupráce. Již v listopadu by se v jeho rámci měli někteří žáci podívat do Turecka.

Škola na dvouletý projekt s názvem Aktivní náctiletí (Active Teenagers) získala grant. Žádost o financování aktivit podala partnerská škola prostřednictvím švédské národní agentury pro mezinárodní spolupráci v rámci výzvy Evropské komise programu Erasmus Plus. Cílem projektu je podpora evropské a mezinárodní dimenze inkluzivního vzdělávání na základě spolupráce škol, zvýšení povědomí o rozmanitosti evropské kultury, jazyků a společných evropských hodnot, výměna zkušeností pedagogů aj.

Jedním z výstupů je také vytvoření divadelní hry či muzikálu, na jehož finální podobě se budou kromě řevnických žáků podílet partnerské školy ze Švédska, Turecka a Itálie. Projekt je zaměřen na žáky od 12 do 16 let. První výjezd řevnických žáků do partnerské školy v Turecku se má uskutečnit od 14. do 18. listopadu.