Řevnice vyhlásily architektonickou soutěž na nový školní pavilon

Současná budova ZŠ Řevnice Foto: Lucie Hochmalová

ŘEVNICE – Město Řevnice vyhlásilo jednokolovou otevřenou architektonickou soutěž o návrh nového pavilonu ZŠ Řevnice. Ten má nahradit stávající objekt školní jídelny a současně má doplnit a rozšířit nabídku školního areálu i kapacity školy.

Nacházet by se zde měla větší jídelna s kuchyní, dvanáct učeben, jeho součástí má být i aula, zázemí pro učitele, speciální učebny či zázemí venkovního sportoviště. Nový pavilon má navázat na dnešní školní areál, být energeticky úsporný a bezbariérový a propojený s dnešní starou budovou ZŠ. Soutěž městu přinese varianty řešení složité stavby na konkrétní parcele. Součástí každého soutěžního návrhu bude také objemový rozpočet a cenová nabídka na kompletní projekt. S výběrem nejkvalitnějšího návrhu asistuje městu tým odborníků. Pravidla architektonické soutěže jsou garantována soutěžním řádem České komory architektů.