Řevnice opravují povrchy ulic

Řevnice opravují povrchy ulicSilnice Pražská, Komenského a Třebaňská, v plánu je ulice Selecká.
 

Probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na povrchy komunikací. V ulici Pražské by měl být vybudován nový povrch a odvodňovací proužek v šířce 0,5 m uložený na společném betonovém loži spolu s novým obrubníkem.

V ulici Komenského bude realizována nová asfaltová komunikace v šířce min. 7 m, měřeno od úrovně stávajícího obrubníku, který bude vyměněn za nový. V části ulice od Třebaňské k U Prodejny bude ve zbývající šířce zachována dlažba pro podélné parkovací stání. To znamená, že na straně komunikace přiléhající k prodejně zůstane cca 2,5 m široký pruh kostek.

Ulice Třebaňská bude s ohledem na odvodnění klopena směrem k souběžně vedené železniční trati. Po celé délce komunikace bude vybudována nová dešťová kanalizace.

Projektová dokumentace by měla být hotova do konce července tohoto roku tak, aby mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele. Akce by měla být financována z evropských peněz a její realizaci lze očekávat koncem roku 2014 nebo v průběhu roku 2015.

Na MAS Karlštejnsko byla podána žádost o dotaci na opravu povrchu Selecké ulice.

Libor Kvasnička, převzato z řevnického Ruchu