Řevnice dnes projednají strategický plán do roku 2020

revnice revnice.czMěstský úřad zve obyvatele města na velké veřejné setkání nad strategickým plánem ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 18:00 hodin ve školní jídelně.

Strategický plán rozvoje města je ucelený dlouhodobý plán rozvoje města navazující na rozvojové dokumenty celého regionu a větších územních celků.

Jeho hlavním úkolem je definovat vizi rozvoje města a klíčové rozvojové oblasti a cíle, kterými by se tato vize měla naplnit do roku 2020. V jednotlivých letech bude strategický plán rozpracován do tzv. akčních či investičních plánů, které slouží jako podklad při tvorbě městského rozpočtu na příslušný rok.

Součástní vzniku nového plánu bylo i dotazníkové šetření a proto dostali všichni řevničtí do svých domácností společně s časopisem RUCH jako přílohu i dotazník. Vyplněný dotazník je možné vhodit do některé ze sběrných nádob, jejichž seznam najdete v dotazníku.

(jm dle revnice.cz)