Řevnice dají více peněz na práci s mládeží

Stříbrní národní házenkáři z Řevnic Foto: z archivu NH Řevnice

ŘEVNICE – Více peněz si letos budou moci mezi sebe rozdělit organizace pracující s mládeží v Řevnicích. Tamní radnice navýšila o 50 tisíc korun podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, a to z 350 tisíc na 400 tisíc korun.

V případě podpory konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí zůstává vyčleněna stejná částka 250 tisíc korun. Organizátoři mohou žádat maximálně o 50 000 korun. Výše jednorázové dotace může být maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však 50 000 korun. U menších akcí s náklady do 10 000 může být projekt hrazen celý z dotace. Žadatel může v rámci tohoto programu předložit nejvýše tři žádosti. V obou programech lze podávat žádosti od 4. března do 2. dubna. Letos poprvé již nebude vyhlášeno druhé kolo, které dříve probíhalo v červnu.