Rekonstrukce trati Praha–Beroun

Rekonstrukce trati Praha–BerounŽeleznice z Prahy do Berouna je pojítkem mezi obcemi dolního Poberouní

Už od roku 1862 využívají cestující na trati o délce 43 km vlaky k jízdě do zaměstnání či za zábavou. V současné době připravuje Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) již několikrát odloženou rekonstrukci jako část tranzitního koridoru.

Železnice podél Berounky je dlouhodobě považována za jednu z nejméně bezpečných středočeských tratí. Jde přitom o změnu technologie zabezpečení, zvýšení rychlosti souprav a tím i propustnosti trati. V plánu je proměření nosnosti mostů a výměna pražců. V nejhorším stavu je železniční most v Mokropsech.

Obyvatelé regionu si stěžují na neautomatizované železniční přejezdy v Řevnicích, které jsou ovládány ručně a železničáři je kvůli zajištění bezpečnosti stahují a zvedají i o více než pět minut dříve či později. Automatizovaný přejezd se otevírá těsně za vlakem, kdežto ručně obsluhovaný v případech, kdy zaměstnanec na přejezd nevidí, až po dojezdu vlaku do následující stanice. Projekt rekonstrukce trati prošel posouzením o vlivu stavby na životní prostředí.

Modernizace úseku Praha–Černošice by měla být poměrně krátká, její dokončení je naplánováno na rok 2015. Práce mezi Černošicemi a Berounem budou o mnoho náročnější. Navíc do plánů se svými požadavky vstoupily i obce regionu, které jednohlasně požadují, aby z důvodu urbanisticko-architektonické nepřijatelnosti plošného použití protihlukových stěn byly navrženy jiné technické a organizační způsoby ochrany proti hluku. Problematikou železničního spojení dolního Poberouní se zabývá únorové číslo DOBNET zpravodaje, jehož materiály Vám postupně přinášíme i na těchto stránkách.

Tomáš Hromádka