Rekonstrukce křižovatky u mostu v Letech začne 15. dubna

Křížení silnic v Letech Foto: Petra Stehlíková

LETY – V polovině dubna budou zahájeny práce na rekonstrukci křižovatky u letovského mostu, tedy křižovatky ulic Pražská – Řevnická – Na Kovárně. Rekonstrukce by měla být hotova do konce června.

Na tuto akci s názvem „Kolizní místo pro cyklisty v Letech, křižovatka Pražská-Řevnická-Na Kovárně“ získala obec Lety dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury v hodnotě přes 400 tisíc korun. Během stavebních prací nebude možné odbočit na letovské straně do ulic Řevnická a Na Kovárně.

Cílem rekonstrukce je upravit křížení ulic tak, aby bylo bezpečné nejen pro řidiče, ale i pro cyklisty. Stavba řeší rekonstrukci stávajících chodníků, doplnění nových stezek pro chodce a cyklisty, stavební úpravu stávajícího přechodu a míst pro přecházení, nový sdružený přechod s přejezdem pro cyklisty a nové veřejné osvětlení přechodů.

Na projektu spolupracují obec Lety a Středočeský kraj.

Tady je schéma situace a objízdná trasa i s detailem křižovatky.