Radotínské parkoviště se propojí s cyklostezkou

Foto: MČ Praha 16
Foto: MČ Praha 16

Parkovací plocha u Výpadové ulice v Radotíně zvaná „U Ondřeje“ projde kompletní rekonstrukcí. Hotova by měla být do konce listopadu tohoto roku. A potěší i sportovní nadšence.

Parkoviště bude mít nový povrch, odvodnění a zpevněné propojení s cyklotrasou u Berounky, součástí přestavby bude i nové dětské hřiště. Celkově jde o investici za více než dva miliony korun.

Sestava nových prvků bude podobná té stávající, jen v modernějším a zajímavějším pojetí splňujícím všechny bezpečnostní normy.

Parkoviště stále více a více, hlavně o víkendech, slouží cyklistům, kteří si tu odloží auto, vezmou kola a po cyklostezce A1 vyrážejí do Poberouní.

„Již od roku 2014 komunikuji s pražskou cyklokomisí o úpravách a zlepšení cyklostezek na našem katastru. Minulý rok se podařilo dokončit úsek od DUN u Zděře na hranici katastru Černošic, letos úsek kolem biotopu a nyní se pracuje na projektu rozšíření cyklostezky od ústí radotínského potoka ke křižovatce Výpadová  – Šárovo kolo. Rozšíření cesty přinese bezpečnější pohyb chodců a cyklistů. Všechny změny týkající se cyklostezek jsou hrazeny Hlavním městem Prahou prostřednictvím Technické správy komunikací,“ říká Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16. „Úprava parkoviště bude hrazena z prostředků, které naše městská část získala díky spolupráci na úpravě projektu budované kanalizace a hlavní město Praha je ponechalo v našem rozpočtu právě na takové dopravní stavby,“ dodal Knotek.

Plocha parkoviště zůstane zachována, přečnívající betonové panely budou oříznuty a po zalití všech spár dostane celá plocha povrch z asfaltu. Výjimkou bude jen zúžený pruh směrem k řece, který bude zpevněn zatravňovací betonovou dlažbou položenou na zasakovacím podloží z kameniva. Budou sem sváděny srážkové vody z celé plochy parkoviště. Upravovat se budou i povrchy na přístupových komunikacích. Jedinou zcela nově zpevněnou plochou bude chodník pro pěší a cyklisty, který propojí parkoviště se stezkou nad řekou. Jeho povrch bude řešen betonovou dlažbou mezi obrubníky.

(red)