Radnice podpořila spolky i konkrétní projekty

Jedním z podpořených projektů je festival Porta Foto: Dáša Borovská

ŘEVNICE – Řevnická radnice schválila granty pro místní spolky a pořadatele společenských a kulturních akcí na rok 2022. Na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží vyčlenilo město v rozpočtu na rok 2022 celkem 350 000 Kč.

O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 14 spolků pro 487 členů do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích. Na jednoho člena do 18 let tak v roce 2022 připadá podpora cca 719 Kč. O grant na konkrétní projekt požádalo v prvním kole osm subjektů. Rada města se rozhodla na svém jednání dne 13. dubna vyhovět zcela nebo zčásti všem osmi žádostem o přidělení dotace. Rozděleno bylo 126 000 z celkové částky 250 000 korun. Dotaci získali místní dobrovolní hasiči, pořadatelé festivalů Porta, Food Truck Market a Rockabilly CZ Rumble. Podporu získali i pořadatelé Václavského tenisového turnaje rodinných párů, spolek Náruč na tradiční Rybofku, Gong na letní kino a lidová muzika Notičky na přípravu představení Šíleně smutná princezna.

(pan)