Radnice máte ve svých rukou

Radnice máte ve svých rukouVe dnech 15. a 16. října budeme mít možnost rozhodnout, kdo na další čtyři roky povede obce a města.

Kouzlo času předvolebního způsobuje, že se v Černošicích a Karlíku staví chodníky. V Dobřichovicích se ještě spěchá s doplněním označení ulic a podařil se schválit regulační plán východní zóny města.

V Letech se sází stromy a keře na zahradu školky i prostranství před ní. Někteří starostové se probudili a svými články v médiích ukazují na svoji aktivitu a je jistě pro dobro nás všech, když se mají čím pochlubit.

Až se chce říci, že by se mělo na komunální úrovni volit častěji.

Ale protože se volby do obecních zastupitelstev konají jednou za čtyři roky, je právě teď ta doba, kdy můžeme uplatnit své výhrady vůči práci současného zastupitelstva nebo ho naopak opakovanou volbou podpořit do další práce pro obec – její majetek i obyvatele.

Na stránkách iDobnet.cz se vás tento týden pokusíme nezávisle informovat o tom, jaká volební uskupení v celém regionu od Všenor až po Všeradice mají zájem se aktivně zapojit do práce pro obce a města.

Volební systém v naší zemi není jednoduchý a komunální volby to potvrzují. Ve snaze pomoci vám zorientovat se a co nejvíce využít volebního práva každého z nás jsme se proto rozhodli vyhradit určitý prostor na vyjasnění principů, jak volit do obecních zastupitelstev.

V placené inzerci jsme dali prostor pro volební strany, které projevily zájem inzerovat v našem měsíčníku. Předesílám, že názory těchto stran či jednotlivců se nemusí ztotožňovat s našimi. Není naší snahou na stránkách DOBNET zpravodaje jednoho poškodit a naopak druhého preferovat.

Snad se tento cíl podařilo naplnit, posuďte sami.

Barbora Tesařová