Proč se u závor v Řevnicích čeká tak dlouho?

Foto: Radek Havlíček
Foto: Radek Havlíček

Řevnické závory a nepříjemné čekání u nich už patří k místnímu koloritu.  Důvodů je hned několik – plánovaná optimalizace trati, dodržování předpisů pro obsluhu i letité zabezpečovací zařízení.

Až u závor na přejezdu v Řevnicích budete příště stát, můžete s klidem vypnout motory, protože budete vědět, že zdržení bude dlouhé. Nebo je objedete, či obejdete podchodem. Zeptali jsme se mluvčího Českých drah Jakuba Ptačinského, proč zde čekáme tak dlouho a jestli se s tím dá něco dělat. Odpovědí bylo poměrně podrobné vysvětlení správce daného úseku, které nám pan Ptačinský poskytl. Z něj vyplývá hned několik skutečností.

Čekací doby může zkrátit jen plánovaná optimalizace trati Černošice – Beroun, ke které se letos před začátkem léta bude odevzdávat projektová dokumentace. Přejezd se totiž nachází v obvodu železniční stanice Řevnice, která není vybavena kolejovými obvody, a tak zařízení nemůže být řízeno automaticky.

Přejezd musí být navíc podle předpisů pro obsluhu při stavění vjezdových vlakových cest do stanice Řevnice od Prahy i Berouna vždy uzavřen. Při vjezdu vlaku od Berouna je navíc doba uzavření přejezdu prodloužena o čas, kdy vlak stojí ve stanici. Otevírání přejezdu provádí obsluhující zaměstnanec, který může závory otevřít až po vybavení jízdní cesty a obsluze staničního elektromechanického zabezpečovacího zařízení při vjezdech i odjezdech vlaků.

Zabezpečovací zařízení ve stanici Řevnice je 2. kategorie a bylo uvedené do provozu v roce 1966. V době výstavby uvedených bylo toto řešení s ohledem na tehdejší silniční i železniční provoz dostačující. V současné době je počet aut i rozšíření příměstských linek nesrovnatelné s tehdejšími podmínkami.

Jak se situace bude řešit
Od roku 2003 probíhala jednání o optimalizaci trati mezi Prahou a Berounem. V ní byla navržená zabezpečovací zařízení po celé délce trati plně automatické. V roce 2005 se ale přípravy zastavily kvůli plánu vybudovat stavbu tunelu z Prahy až do Berouna. Projektu ale nakonec v roce 2010 dala stopku vláda a Evropská unie kvůli finanční náročnosti.

V roce 2012 proběhla vstupní porada na zpracování přípravné dokumentace stavby Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo). „Tato stavba, která je jakýmsi návratem k optimalizaci,  mimo jiné řeší rekonstrukci přejezdových i staničního zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Řevnice,“ říká Jakub Ptačinský.

Podle něj také úsek Černošice  – Beroun patří k těm složitějším projektům. Naráží například na technické problémy v oblasti mimoúrovňových křížení v Černošicích, je zde složité trasování tělesa dráhy (řeka, přilehlé skály, silnice…). A také je potřeba projekt posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí, protože trať prochází chráněnou krajinnou oblastí.

V současné době probíhá zpracování přípravné dokumentace pro projekt, studie EIA (vlivu na životní prostředí) a prověřování ze strany Ministerstva pro životní prostředí, které si vyžádají například speciální lezecký průzkum skalních masivů kolem trati. Tyto studie by měly být dokončeny do léta letošního roku. Na jejich základě a základě připomínek bude zpracována technická dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Snad se tedy před létem dozvíme, co přesně nás čeká.

(lh)