Připravte se na kolony na Barrandovském mostě, začne 2. etapa oprav

Foto: Radek Havlíček

PRAHA – Od poloviny května čekají všechny řidiče další komplikace na pražském Barrandovském mostě. Bude tady probíhat 2. etapa plánované rekonstrukce. Již nyní v dubnu probíhají přípravné práce, kdy bude doprava omezena jen málo, a to kvůli výstavbě přístupové věže do komory mostu.

Druhá etapa rekonstrukce je naplánovaná od 15. května do 14. srpna letošního roku, na celkem 92 dní. Opravy budou zahrnovat práce na severní straně mostu ve směru do Braníku a také na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací, tedy tři a tři jízdní pruhy v obou směrech.

Letošní stavební práce jsou součástí dlouhodobých plánů oprav, rozložených do čtyř etap až do roku 2025. První etapa (oprava jižní poloviny jižního mostu) byla ukončena vloni 17. října po pěti měsících uzavírek.

Barrandovský most, který byl postavený v roce 1983 a je součástí městského okruhu, nebyl v minulosti nikdy opravován. Denně po něm přejede až 144 tisíc aut.

Jaké objízdné trasy nabízí při opravách web www.barrandak.cz?

  • Zahájení prací se zásadním dopadem na dopravu je plánováno na polovinu května 2023. Na Barrandovském mostě bude doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru, jak tomu bylo v první etapě v loňském roce, tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník.
  • Největším dopravním omezením, které zásadně dopravu v Praze ovlivní, bude uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ul. K Barrandovu na Jižní spojku. Objízdná trasa povede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku. Pro vzdálenější cíle, jako jsou Modřany, Kamýk či Chodov, bude možné pokračovat po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se plánuje v době rekonstrukce mostu otevřít, a poté do centra po Libušské ulici, či jet dál po D0 na sjezd Vestec. Možností je také dojet až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.
Další etapy oprav Barrandovského mostu