Při akci TISPOL policisté uložili pokuty za 122 tisíc

Foto: www.policie.cz
Foto: www.policie.cz

Středočeští policisté v rámci celorepublikové akce TISPOL, která probíhala od 9. do 15. února 2015, zkontrolovali 1074 vozidel a zjistili 251 přestupků.

Z celkového počtu zadržených vozidel bylo 504 nákladních aut a 15 autobusů. Strážci pořádku řešili 222 přestupků blokovou pokutou, dalších 29 nahlásili správním orgánům. „Vybrali“ přitom 121 700 korun.

Policisté zastavili 302 nákladních vozidel českých a 208 zahraničních dopravců. U 65 kontrol zjistili porušení zákona a čtyřem řidičům zakázali další jízdu. Tři řidiči jeli pod vlivem alkoholu, 39 nesprávně použilo tachografy a devět neoprávněně manipulovalo s kontrolním zařízením a paměťovými kartami. Ve 23 případech nebyly dodrženy bezpečnostní přestávky a doba řízení. 34 nákladních vozů nebylo ve vyhovujícím technickém stavu a šest aut z celkového počtu nemělo správně zajištěný náklad.

Při kontrolách autobusů figurovalo osm řidičů vnitrostátní a sedm řidičů mezinárodní dopravy. Dva porušili zákon, jeden nedodržel čas odpočinku a jeden nebyl ve vyhovujícím technickém stavu.

(red)