Představujeme vám Základní školu a mateřskou školu Josefa Kubálka Všenory

Foto: V. Mervart

VŠENORY – Škola a školka, kde se nebojí změn. Všenorská mateřská a základní škola je vyhledávanou školou navzdory jejím nevelkým prostorám. A důvodů je hned několik.

Pilířem jsou zaměstnanci, a to jak školy, tak školky. „Obrovsky si ceníme toho, že i když máme omezené materiální a prostorové zázemí, zůstávají u nás. Dělají školu školou. Přemýšlejí o učení, cení si vztahů mezi sebou, dětmi a rodiči. Společně diskutujeme o radostech i starostech. Rodiče vědí, že jsme jejich partnery, děti jsou v přátelském prostředí. A to je to cenné, jak říkají ,nespádoví‘ rodiče, kteří by k nám rádi své děti zapsali,“ míní ředitelka školy Renáta Bartoníčková. 

Někteří bývalí žáci říkají, že partnerský přístup a respektování odlišností, které od učitelů nevědomky přebírali, jim teď usnadňují vyjednat si své potřeby ve skutečném životě. Zpětně také oceňují společné třídní schůzky s rodiči a učiteli, tzv. triády. Rádi vzpomínají na celoškolní projekty nebo na patronáty starších nad mladšími. Deváťáci vítají prvňáčky, ti je pak na konci roku „vyvádějí“ ze školy, školka si užívá patronáty tříd 2. stupně školy.  To vše funguje dodnes a přirozeně tmelí kolektiv.

Škola i školka vítá nové přístupy, ale bezhlavě nepodléhá trendům. Vždy je společně prodiskutují, věnují jim nemalý čas a do praxe uvedou ty, které jim dávají smyl. Příkladem je program Začít spolu v mateřské škole, „bloková“ tělesná výchova nebo změna celého systému hodnocení. Cesta za vzděláním začíná v mateřince ve zmiňovaném programu Začít spolu, kde děti pracují v centrech aktivit. „Bloková“ tělesná výchova nabízí výběr bloků sportů napříč ročníky – míčové hry, outdoorové akce, sjíždění řeky apod. Ta se kombinuje s hodinou „klasické“ tělesné výchovy. Změna hodnocení byla pro školu velkým krokem. Žáci od první do třetí třídy nedostávají známky, které často budí strach a limitují schopnost se učit, ale slovní hodnocení. Od čtvrté třídy se známky objeví jen na vysvědčení. V mezičase nejsou. Míra úspěšnosti se vyjadřuje slovně a procenty. 

Učitelé a asistenti ze školy i z mateřinky jsou jedna parta, učí se od sebe navzájem. Školkové i školní děti tak mají maximum pozornosti. Ta se věnuje všem, nejen dětem se specifickými potřebami. Škola také začíná pracovat s dětmi nadanými a talentovanými. „Máme koordinátorku, která se začíná jejich podporou zabývat. Cítíme, že je třeba se postarat o ty, kteří potřebují pomoc, ale také podpořit talenty a nadané, bez kterých společnost nepůjde dále. A my se učíme pomoci jim prošlapat si cestičku,“ věří Renáta Bartoníčková. 

PROHLÍDKY A ZÁPIS

 • Zápis do MŠ 11. 5.
 • Zápis do ZŠ 18. 4.
 • Prohlídka kdykoliv během roku po předchozí domluvě.

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

 • MŠ 50 dětí ve dvou třídách.
  ZŠ 280 v 13 třídách. Celkem 49 pedagogů i asistentů. 
 • Školní poradenské pracoviště: speciální pedagožka, psycholožka, metodička prevence, výchovná poradkyně

VÝUKA JAZYKŮ

 • MŠ: hravá angličtina s rodilou mluvčí.
 • ZŠ: hravá angličtina do 3. třídy, poté klasická a od 7. třídy výběr dalšího jazyka – němčiny, ruštiny nebo španělštiny. 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 • Nejrůznější aktivity s dětmi – spolupráce se SVČ Dobřichovický domek a Všenory, výběr různých kroužků s lektory včetně sportovních. Děti mají zábavu i v družině.
 • Různé aktivity s rodiči, jejich projekt, víkendové benefiční odpoledne, jehož výtěžek se používá na konkrétní věci pro školu, děti a žáky.

DOPRAVA

 • Pěšky do 10 minut od vlakové i autobusové stanice.

ŠKOLNÉ

 • MŠ do 1 000 Kč