Představujeme vám Základní školu A. B. Svojsíka Lety

Foto: archiv školy

LETY – Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale hvězda, kterou je třeba rozzářit. Základní škola Lety má za sebou úspěšný start. Daří se jí naplňovat vytyčené cíle: být malou, obecní školou rodinného typu.

Každé pondělí a pátek se všichni scházejí, aby společně zazpívali školní hymnu a pověděli si, co je čeká a co se povedlo. Projekty napříč školou propojují a tvoří příjemnou atmosféru, kterou oceňují rodiče, zaměstnanci a především ti nejdůležitější – děti.

„Přidanou hodnotou je, že se zaměřujeme na dramatickou výchovu, což je doplňující předmět vzdělávací v oblasti Umění a kultura. Toto zaměření nám pomáhá k dosažení cílů školy i všech kompetencí dle rámcového vzdělávacího programu,“ přibližuje ředitelka Romana Šindlářová a pokračuje: „V hodinách se žáci seznámí s prvky dramatického umění. Učí se ovládat svůj hlas, tělo a využívat je k verbální i neverbální komunikaci. Rozvíjejí své smyslové vnímání, prostorovou představivost, paměť, obohacují svoji slovní zásobu.“ Tyto metody používají i v ostatních předmětech. Formou osobního prožitku dochází ke snadnějšímu a trvalejšímu osvojování poznatků.

Škola má moderně vybavené prostory. Odpoledne probíhá kroužek Robotiky (hravého programování s pomocí iRobotů ROOT) i pro školáky z širokého okolí.

„Naší velkou devízou je pečlivě vybraný tým zaměstnanců, který má chuť a elán podílet se na tom, aby bylo dětem ve škole dobře,“ uzavírá Romana Šindlářová.

PROHLÍDKY A ZÁPIS

  • Rodičovská kavárna 16. 3. v 17.00 v jídelně školy (téma – školní zralost, informace k zápisu do 1. třídy).
  • Den otevřených dveří 23. 3. 8.10 – 17.00.
  • Zápis 13. 4. 13.00 – 18.00. Kritéria pro přijetí na webu.

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

  • Dětí včetně přípravného ročníku 66, pedagogů 7

VÝUKA JAZYKŮ

  • Angličtina od 1. ročníku

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

  • Školní poradenské pracoviště se školním psychologem a speciálním pedagogem

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Kroužky Robotika, Anglický jazyk, Kytara, Ukulele, Klavír, Turistický, Dramaťáček, Brick 4 Kidz

DOPRAVA

  • Autobusové zastávky vzdálené do pěti minut pěšky.

PROVOZNÍ DOBA

  • Výuka od 8.10. Ranní družina od 7.00 a odpolední do 17.00.

ŠKOLNÉ

  • Školné se neplatí, ceny kroužků na webu.