Představujeme vám Školy Jednoho stromu

Foto: archiv školy

ČERNOŠICE, LETY – Samostatné, ohleduplné a svobodné děti jako strom. Základní škola Na dvorečku funguje už devět let a je školou komunitní. Hlavním pilířem jsou vztahy, které buduje cestou otevřené komunikace. Vytváří prostředí, v němž se děti cítí bezpečně.

Vizí školy je DÍTĚ, které čerpá sílu z prostředí, v němž žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se změnami. Je silné jako strom. Učitelé chtějí z dětí vychovat osobnosti, které kriticky přemýšlejí, chápou princip příčiny a důsledku, jsou dostatečně sebevědomé, nebojí se pracovat s chybou, žijí zdravé vztahy. Škola nabízí smysluplné učení ve světě, kde je každý jiný a každý má své vlastní potřeby. „Postupně rekonstruujeme objekt školy a budujeme dvůr. Před námi je jeho větší zazelenění a úprava stodoly, kde je venkovní řemeslná dílna. Stále také upravujeme pozemek u Berounky v Dolních Černošicích, který máme propůjčený a kde probíhá velká část výuky v terénu. Máme zde dostatek volného prostoru k pohybu, klid, blízkost řeky, hřiště, týpí, ohniště a venkovní sezení,“ popisuje ředitelka škol Jednoho stromu Alena Laláková.

Zápis do školy je veden hravou formou, kdy dítě buď samo, nebo s rodičem může, ale nemusí splnit různé úkoly. Přednostně se přijímají děti, které přicházejí ze školek Jednoho stromu nebo mají ve škole již sourozence. Stejný přístup a filozofie platí i v Lesní mateřské škole Na dvorečku, jež funguje od roku 2013, a ve školce Jednoho stromu, která byla založena v roce 2009. Blízkost přírody a přírodních materiálů zde vnímají jako důležitý zdroj pro rozvoj estetického vnímání děvčat i chlapců. Učení v terénu zvyšuje odolnost dětí a napomáhá jim přirozeně s tvorbou vnitřních hranic. „Dáváme jim důvěru a s laskavostí je vedeme k tomu, aby zkoušely bezpečně riskovat a osahávat si svoje limity,“ doplňuje Alena Laláková.

Předškolní příprava probíhá každý den kontinuálně ve vymezeném čase, ale je i běžnou součástí každé činnosti. V rámci ní je kromě obvyklého rozvoje motoriky a grafomotoriky, komunikace, sluchové a zrakové analýzy, herních dovedností a sebeobsluhy velmi důležité tvořit u dětí pracovní návyky a vést je k samostatnosti. Učitelé však nezapomínají na to, že to jsou stále děti, a tak jim naslouchají a postupují podle individuálních možností a potřeb každého z nich.

PROHLÍDKY A ZÁPIS

 • Zápis ZŠ Na dvorečku 1. stupeň: 5. 4. 15.00–17.00.
 • Zápis LMŠ Na dvorečku: 2. 5. 14.00–16.00. Ostatní školy a školky celoročně.
 • Den otevřených branek v LMŠ: 14. 3. 14.00–16.00.
 • Den otevřených dveří školka JS: 23.3. 14.30–16.30.

KONTAKT

 • Základní škola Na dvorečku (ZŠ), Černošice, Karlštejnská 253
 • Lesní mateřská škola Na dvorečku (LMŠ), Lety, osada pod lesem, Kejnská
 • Školka Jeden strom a Školička Rarášci (MŠ), Lipence – Dolní Černošice, Na Bluku 426
 • Tel. 777 258 450, e-mail reditelka@jedenstrom.cz
 • www.jedenstrom.cz

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

 • ZŠ: 8 tříd 1. – 9. ročník pro max. 16 dětí.
 • LMŠ: 3 věkově smíšené třídy pro 16 dětí.
 • Jeden strom: třída Rarášků (2 – 3,5 roku), max. 12 dětí.
 • Třída MŠ Jednoho stromu (3 – 6 let) pro max. 25 dětí.

VÝUKA JAZYKŮ

 • Angličtina od 1. třídy. Na 2. stupni volitelné rozšíření o němčinu nebo francouzštinu.

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 • Vítány. Školské poradenské pracoviště, nástup po doho- dě s rodiči.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 • ZŠ: lesní družina, řezbářství, řemesla, keramika, výtvarné činnosti, divadelní kroužek Všechny MŠ: keramika, lego pro děti
 • Jeden strom: navíc angličtina
 • LMŠ Na dvorečku: hudební kroužek
 • Pro rodiče slavnosti, tvořivé dílny a pobytové akce

DOPRAVA

 • ZŠ Žst. Černošice (50 m), LMŠ Žst. Řevnice (1,5 km)
 • MŠ Žst. Černošice (200 m), bus 242 Dolnočernošická (40 m)

PROVOZNÍ DOBA

 • ZŠ: od 7.30, vyučování od 8.45, družina do 17.00.
 • LMŠ: 8.00–15.30. Jeden strom: 7.30–17.30.

ŠKOLNÉ

 • (vždy na 10 měs./rok) ZŠ: 1. i 2. stupeň 8890 Kč/měs. vč.
 • družiny 7.30–8.45 a 14.00–15.30; družina 15.30–17.00 příplatek 575 Kč/měs. Volnočasové aktivity: 800–2800 Kč
 • /pololetí. LMŠ: 7550 Kč/měsíc (týdenní docházka).
 • Jeden strom: 11 500 Kč/měsíc (týdenní docházka).