Představujeme vám anglickou školku a jazykovou školu Kryštof

Foto: archiv školy

ČERNOŠICE – Motto: Kryštof makes the difference. Anglická školka a škola, která umí připravit děti na studium nejen v angličtině.

Zaslechli jsme, že do Kryštofa by chtěl chodit každý. Proč? „Protože mateřský jazyk dětí, které k nám přichází, není důležitý ani rozhodující. Komunikace s lektory již od počátku probíhá v angličtině. Zkušenost nám říká, že se v ní všechny děti rychle orientují a rády se zapojí do aktivit. Jazyk si tak osvojují v přirozené podobě ‚bez učení‘,“ přibližuje ředitelka Ivana Lovasová. 

Školkou daný základ jim usnadní přijímání jazyka i v budoucnu, protože se stává přirozenou součástí života. Děti, které vyrůstají se dvěma jazyky, vykazují i vyšší schopnost samostatného rozhodování a sociální inteligence.

S rodiči dětí škola aktivně komunikuje. Rodiče mají informace o všem, co se děje. Mohou využít osobní konzultace a zapojit se do společné práce s dětmi. „Organizujeme special days, na některých se setkáváme i s rodiči a prarodiči. Dále vyrážíme do přírody, na kolo, do muzeí, galerií i divadel, případně je vítáme i u nás ve školce,“ popisuje Ivana Lovasová.

Program „Kryštof Club Junior“ je výuka pro školáky od 6 do 18 let. Vedou ji také rodilí mluvčí nebo cizinci na jejich jazykové úrovni. Je zde možná příprava ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge ESOL. Od roku 2009 Kryštof spolupracuje s několika ZŠ, například v Černošicích formou konverzačních kroužků nebo systematického vyučování metodou CLIL. 

PROHLÍDKY A ZÁPIS

 • Prohlídka školky probíhá individuálně a je možná kdykoliv po předchozí domluvě.

KONTAKT

VÝUKA JAZYKŮ

 • NONSTOP! Školka i škola  jsou vedeny plně v anglickém jazyce rodilými mluvčími či cizinci na úrovni angličtiny rodilého mluvčího.

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

 • 6 dětí na jednoho lektora

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

 • Jejich začlenění je možné na základě úvodní schůzky s rodiči a následné spolupráci. 
 • Týká se vzdělávacích potřeb i případného omezení ve stravování.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 • Creative afternoon – tematické odpolední kroužky pro všechny děti (mad scientist, pixar studio, zoology, books and stories-little reader, Montessori practical life), sportovně laděné školky v přírodě. Léto 2023 s Kryštofem – docházkové tábory otevřené všem dětem od 4 do 12 let. 

DOPRAVA

 • Školka se nachází v centru Černošic, je výborně dostupná z vlaku (cca 1 minuta chůze). Parkování u budovy.

PROVOZNÍ DOBA

 • Anglická školka Kryštof 8.00 až 17.00
 • Kryštof Club Junior – v odpoledních hodinách s možností online výuky

ŠKOLNÉ

 • Školka od 8999 Kč 
 • Možné sourozenecké a absolventské slevy