Lokalita Za Vodou se bude uklízet kvůli prasatům, jejich odlov není možný

Ilustrační foto: ICP

ŘEVNICE – Město Řevnice intenzivně řeší zvýšený výskyt divokých prasat v lokalitě Za vodou. V této souvislosti začne od pondělí 13. března čistit městské pozemky v bývalé pískovně od náletových porostů a keřů. Součástí bude i pálení vyřezaného porostu v místě. Tyto práce potrvají cca 7 až 10 dnů.

Zároveň s tím vyzve černošický Odbor životního prostředí také soukromé vlastníky zarostlých pozemků v lokalitě Za Vodou, aby své pozemky vyčistili od porostů a lépe je oplotili. Cílem je snížit možnost úkrytů (pozemků porostlých křovinami) pro divoká prasata.

Situace s divokými prasaty je dlouhodobý problém. Na základě stížnosti občanů na výskyt prasat v lokalitě Za Vodou iniciovalo město kontrolní šetření právě v této lokalitě. Šetření organizoval odbor životního prostředí z Černošic za účasti zástupců města a příslušného mysliveckého spolku, kteří na místě zjistili výskyt divokých prasat a poškození parcel a plotů.

Bohužel podle nich je nemožné provést odlov divokých prasat v intravilánu obce a nelze použít ani jiný způsob jejich vytlačení (např. naháňkou). K výskytu a migraci divokých prasat přispívá zejména množství zarostlých pozemků a parcel, jejich nekvalitní oplocení a v neposlední řadě též ukládání rostlinného odpadu ze zahrad, které vytváří bohatý zdroj potravy pro divoká prasata. V tomto případě by mohlo pomoci jejich uklizení a vyčištění v celé lokalitě.