Předškoláci vyrazili do všenorské školy

skola_nanecisto_foto2Škola nanečisto – tak se jmenovalo setkání předškoláků, které proběhlo v polovině ledna na Základní škole a mateřské škole Josefa Kubálka ve Všenorech.

Cílem tohoto setkání bylo usnadnit předškolákům nástup do základní školy a umožnit lépe poznat, jak místní učitele, tak i  samotné prostředí školy.

Setkání zahájila ředitelka školy Mgr. Renáta Bartoníčková. Vzhledem k tomu, že Škola nanečisto byla organizována celým pedagogickým sborem 1. stupně, děti i jejich rodiče měli možnost poznat všechny učitelky, se kterými se setkají v prvních letech výuky. Obsahová náplň byla založena na ukázkové činnosti z předmětů Český jazyk, Matematika, Angličtina, Prvouka a Hudební výchova. Zájemcům byla také dána možnost nahlédnout do školních tříd a další zajímavých prostor všenorské školy.

Není třeba zdůrazňovat, že pro učitele naší školy je velmi přínosné poznat schopnosti a míru připravenosti budoucích žáků. Dosavadní zkušenosti totiž potvrzují, že možnost strávit společný čas v prostředí školy usnadňuje první vstup do procesu výuky: prvňáčci vstoupí do naší školy jako do přátelského a bezpečného prostředí. To samé platí i pro jejich rodiče, pro které začátek školní docházky také představuje nemalou zátěž. O úspěšnosti setkání Škola nanečisto svědčí i skutečnost, že se ho zúčastnilo přes 70 účastníků.

Nezbývá, než popřát našim budoucím prvňáčkům, učitelům i rodičům pohodové vykročení do školy a jen samé dobře zvládnuté úkoly!

Mgr. Libuše Tuková