Klubovna Řevnice otevírá nové kroužky

foto: revnice.czV úterý od 14,00 do 14,30 a 14,30 do 15,00 hodin vás zveme na Flétnové dílničky po 30 minutách.

S hrou na zobcovou flétnu lze začít již v předškolním věku od cca 4 až 5 let. Dílničky vede paní Eva Kolandová, absolventka hudební konzervatoře s pedagogickou nástavbou. Výuka zahrnuje komplexní hudební vzdělání, moderní metody výuky, individuální, pozitivní a trpělivý přístup.
V úterý od 15,00 do 16,00 hodin jsme otevřeli kroužek doučování angličtiny pro žáky z 1. a 2. stupně základní školy. Lektorka paní Mgr. Ludmila Janišová vaše děti povede zábavnou formou, zaměřenou na doučení gramatiky, idiomů a konverzací na zajímavá témata.

Každou středu od 15,15 do 17,00 hodin v rámci akce “baby bio” jsme v Klubovně otevřeli  kurz ” Tvořivé dílničky ”  pro děti 4 až 7 let, ale i starší.  Zde si  děti vyzkouší práci nejen s papírem, štětcem, nůžkami, barvami a lepidlem, ale další výtvarné techniky jako korálkování, batika, kreslení na trička, ubrouskování a další.

Zájemci rezervujte si místa na email:klubovna.sokol@email.cz a do předmětu pište název kurzu.

Lenka Dvořáková