Před zdravotním zařízením se bude lépe pracovat

Ilustrační foto: archiv

V řevnické Sádecké ulici, kde sídlí i Nestátní zdravotnické zařízení Sádecká, vzniknou nová parkovací místa. Určena budou podle vyjádření radnice nejspíš lékařům.

Kvůli rekonstrukci zde byl zaveden jednosměrný provoz, který se zruší po skončení prací.

Místa vzniknou díky rekonstrukci strouhy, jejíž koryto bylo v havarijním stavu, rozpadalo se také opevnění. Při stékání vody do odvodňovacího příkopu docházelo k erozi nezpevněné krajnice a koryta a splavený materiál zanášel dešťovou kanalizaci.

Po zatrubnění části úseku strouhy zde vzniklo zhruba pět nových parkovacích míst. Radnice je má v plánu nabídnout k užívání lékařům ze zdravotnického zařízení. „Mimo ordinační hodiny by mohly sloužit i dalším řidičům,“ doplnil starosta Tomáš Smrčka.

(pan)