Poradíme vám, jak na dotace z evropských fondů

Ilustrační foto: ICP

Společnost MAS Karlštejnsko působí v oblasti táhnoucí se od Prahy po hranice Plzeňského kraje. V našem regionu je tedy jako doma. Znají ji obce i drobní soukromníci. Díky ní dosáhli na dotace z programů Evropské unie.

Určitě to znáte. Většina podnikatelů se dostane do fáze, kdy chce modernizovat své okolí, provozovnu, koupit potřebnou techniku nebo jinak rozvinout své vize. Obce potřebují opravit chodníky, cesty, revitalizovat společné místo, jednoduše zlepšit bydlení nebo společenský život místním lidem. Vždy jsou potřeba peníze. Dají se čerpat z evropských i národních dotačních programů a grantů. Jsou určené subjektům veřejného sektoru, tedy menším městům a obcím i soukromé sféře: farmářům, zpracovatelům, výrobním firmám, neziskovým organizacím apod. Studování podkladů a potřebných údajů zabírá hodně času, ale mnohdy ani tak nepadne na úrodnou půdu.

S poradenstvím a se zprostředkováním dotačních financí pomáhá zmiňovaná veřejně prospěšná společnost MAS Karlštejnsko. Realizuje projekty subjektů veřejné i soukromé sféry v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina. Na jejím základě alokovala od roku 2010 do našeho regionu už 111 milionů Kč z evropských i národních programů. Tyto prostředky podpořily hlavně menší regionální projekty. Šlo o péči o krajinu, sociální problematiku, kvalitu školských zařízení a jejich kapacitu, infrastrukturu v obcích aj. Zelenou dostaly i projekty zemědělců v obcích, drobných podnikatelů a spolků.

Komu pomohly dotace MAS Karlštejnsko:
Salumi, s. r. o., modernizuje provozovnu Vaše farma v Černošicích. Kvalitní šunka, sádlo, škvarky či klobásy se teď dostanou k vyššímu počtu zákazníků.

Město Dobřichovice vystavělo chodník směrem do Karlíku.

Obec Korno vybavila multifunkční kulturní dům. Pořídila bar a kuchyň včetně spotřebičů, stoly a židle.

Občanské sdružení Náruč, které zaměstnává osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním, zrekonstruovalo Modrý domeček v Řevnicích. Díky němu mohlo rozšířit své služby. … a mnoho dalších

Chcete zjistit, zda dokážeme pomoci i vám?
Kontaktujte nás.
226 207 070
info@karlstejnskomas.cz
www.karlstejnskomas.cz