Policisté spustí akci Alkohol

policieStrážci zákona odstartují sérii celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu mladistvým.

„Zaměříme se zejména na vytipované provozovny, ve kterých policisté již v minulosti zjistili porušení zákona ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvým, výskytu psychotropních látek aj. Akce má i preventivní charakter,“ sdělil plk. Martin Hrinko, jenž celou akci řídí. Kontroly budou probíhat od října do prosince na celém území České republiky. První fáze se uskuteční již od 9. do 16. října.

Policie a vláda akci spustily na základě dlouhodobých výzkumů, poukazujících na vysokou toleranci české společnosti k nadměrné konzumaci alkoholických nápojů mladistvými a jejich snadnou dostupnost. Na opatření se podílejí i ministerstva vnitra, zdravotnictví a financí, Národní protidrogová centrála, hasičský záchranný sbor, celní správa a další instituce.

(lib)