Vyražte na pohádkový zámek se vzácnými sochami

Foto: Vojtěch Palička
Foto: Vojtěch Palička

Málokterý zámek v naší republice je tak známý jako Hluboká, a také proto na ni od jara do podzimu proudí davy turistů a na prohlídky se čeká velmi dlouho. Teď ovšem začíná zima a turistů je tam málo. Ideální čas vyrazit na výlet!

Asi nemá smysl psát o dlouhé historii zámku, o té si můžete přečíst v každé encyklopedii. Snad stačí uvést jen to, že hrad tu stál už v polovině 13. století a jeho současná podoba je z let 1840–1871, kdy byl postaven ve stylu anglického zámku Windsor. Původně nebyl zámek úplně bílý, ale krémový stejně jako teď. Před pár lety byla opravena celá fasáda, takže stavba dostala původní barvu.

Schwarzenbergové na Hluboké
Zámek je spojen hlavně s rodem Schwarzenbergů. Ti se starali nejen o něj, ale také o rozkvět městečka pod ním. Mimochodem v roce 1907, kdy kníže Adolf Josef slavil zlatou svatbu s manželkou Idou, byla Hluboká císařem povýšena na město. Hlubočané jsou na to opravdu pyšní a nesnášejí, když se o Hluboké mluví jako o vesnici. Znám to z vlastní zkušenosti, protože jsem tam prožila část dětství.

Schwarzenbergové jsou na zámku všudypřítomní: na mnoha místech si můžete všimnout symbolu krkavce, který klove oko Turkovi. Tento motiv mají Schwarzenbergové ve svém erbu od toku 1598, kdy kníže Adolf porazil Turky u pevnosti Raab. Hlavu Turka s krkavcem objevíte třeba na klice vstupních vrat nebo na štítech kamenných lvů u oranžerie.

Příběh Hitlerových soch
Až si projdete zimní prohlídkovou trasu, nezapomeňte se zastavit ve skleníku, který spojuje zámek s bývalou jízdárnou, dnes tu sídlí Alšova jihočeská galerie (AJG). V této prosklené chodbě jsou umístěny tři velmi zajímavé sochy, jmenují se Afrodité (od W. Wandschneidera), Veslař (od H. Zettlitzera) a Rozsévač od (V. Knappa).

Kdysi byly součástí osobní sbírky Adolfa Hitlera, který za války sbíral, kupoval i kradl cenné umělecké kousky, aby vytvořil velkolepou kolekci umění v rakouském Linci. Konkrétně tato tři díla prý ale od autorů koupil, tehdy za cenu od 6 do 12 tisíc říšských marek. Nacisté část této sbírky schovali před koncem války do kláštera ve Vyšším Brodě. Po válce bylo mnoho ukradených předmětů vráceno původním majitelům a zakoupená díla byla odvezena na zámky a do galerií. Tak se tyto tři sochy dostaly v 50. letech 20. století na Hlubokou. Pracovníci AJG je umístili do parku, protože netušili, o jak vzácné kousky se jedná.

V zámeckém parku stály až do roku 2009, pak jejich původ dohledal český publicista Jiří Kuchař a pracovníci galerie je ukryli do depozitáře. Báli se totiž, že jim sochy v parku lidé zničí nebo ukradnou. Před necelými třemi roky se objevily na Zemské výstavě ve Vyšším Brodě, ale návštěvníkům se nelíbilo vystavení soch, které vlastnil Hitler, a tak byly po dvou dnech odvezeny zpátky na Hlubokou. Od té doby jsou k vidění ve skleníku.

Nejen kvůli nim stojí návštěva Hluboké za to!

Jak je v zimě otevřeno?
Až do 31. 3. 2016 od úterý do neděle od 10 do 16 hodin, návštěvníci mohou vidět zimní prohlídkovou trasu.

Zavřeno je pouze během vánočních svátků, a to od 19. 12. 2015 do 1. 1. 2016.

(Lucie Hochmalová)