Padající skála uzavřela cyklostezku do Srbska

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Cyklostezka spojující Beroun a Srbsko je na návrh Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras v úseku od nové lávky až po ukončení skalních stěn směrem k Srbsku uzavřena.

Z horní části svahu Červených skal totiž spadl skalní blok, který se při pádu roztříštil a některé jeho části dopadly buď přímo na cyklostezku, nebo do její bezprostřední blízkosti.

Skály nyní musí projít komplexním zhodnocením. Podle předběžných odhadů bude investiční záměr poměrně rozsáhlý, protože stezku je nutné zabezpečit po celé její délce, ne jen v místě aktuálního zřícení. Proces zabezpečení, od průzkumných prací až po samotnou sanaci, může zabrat až dva roky.

„Sanace v této oblasti jsme dělali již v minulosti. Skály jsou z vápence, který snadno podléhá povětrnostním podmínkám, časem by se mohly zřítit další skalní bloky,“ upozornil vedoucí Správy CHKO Český kras Josef Mottl.

Chodci a cyklisté budou na dopravních značkách informováni o nebezpečí. Úsek mohou obejít po pravém břehu Berounky.

(red)