Organizátoři akcí v Letech mohou žádat o grant

Ilustrační foto: archiv

Granty na společenské, kulturní a sportovní akce pro rok 2018 mohou získat organizátoři od letovské radnice. Mezi žadatele chce obec rozdat 200 tisíc korun, které opět vyčlenila v rozpočtu.

Žádosti o granty v oblasti kultury a sportu mohou zájemci podávat na formuláři do konce listopadu, na adresu OÚ Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety. Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce jsou přístupné na webu obce zároveň s formulářem žádosti.

„Není nutné, aby žadatelé měli v obci trvalé bydliště. Hlavní podmínkou je, aby se akce konala v Letech,“ uvedla starostka obce Barbora Tesařová.

Současně obec přichystala na 9. listopadu setkání spolků. Cílem je sladit termíny chystaných akcí.

Posouzení žádostí budou provádět členové zastupitelstva. Výsledky budou zveřejněny na webu obce v polovině prosince 2017.

(pan)