Od pátečního poledne 26. května platí zákaz pálení na území Středočeského kraje

Foto: z archivu KÚ Středočeského kraje

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.

Podle doporučení ČHMÚ je v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zejména zakázáno:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • používání zábavní pyrotechniky,
  • vypouštění lampionů štěstí,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Všichni, kteří měli nahlášeno pálení na webu https://paleni.izscr.cz/, budou o této situaci informováni prostřednictvím emailu.