Od Berounky k univerzitě

DZ_03_2013.inddS berounskou fotografkou a novinářkou Marií Holečkovou.

Energická Marie Holečková mě nepřestává udivovat svým elánem a nadšením pro objevování stále nových míst v našem okolí. Seznamuje čtenáře svých knih, ale také posluchače na besedách i s notoricky známými destinacemi, na něž nahlíží z jiných úhlů pohledu, ať objektivem fotoaparátu nebo přes historické, krajinné či čistě lidsky vztažené souvislosti. Se zájmem jsem se seznámila i s projektem Berounské univerzity, kde je jedním z hlavních iniciátorů vzdělávání dospělých.

Už třináct let spolupracujete při organizaci besed, výletů a jiných akcí, které se často vážou k našemu regionu. Nedávno jste se spisovatelem Otomarem Dvořákem zavítala na zajímavou besedu do Letů. Jaký je váš současný program, co nového chystáte?

Nedávná beseda v Letech o knihách, které jsme společně se spisovatelem Otomarem Dvořákem připravili a zde také o nich vyprávěli, například Dolní Berounka, Tajemná místa Podbrdska nebo Litavka, řeka skrytých pokladů, byla pro nás příjemným zážitkem. Těšíme se, že náš příští projekt s pracovním názvem Tajemná místa východně od Berouna, který bude připraven do letošního května  a kde nebudou chybět ani Lety, přijmou místní tak vřele jako předchozí publikace věnované tomuto regionu.

Bude to ale pohled na zdejší historii zajímavý i netradiční a již se těšíme, že do knihy vneseme dosud málo známé informace, pátrání po nich byla značně dobrodružná práce. Budeme například mimo jiné objevovat „třináctou komnatu“ hradu Karlštejna, navštívíme Galerii a muzeum Magdaleny  Dobromily Rettigové ve Všeradicích či tajemný osamělý románský kostelík svatého Jana a Pavla v Krtni na okraji Prahy. Připravujeme také novou verzi našich oblíbených „říčních“ témat  věnovanou řece Ohři.

Se spisovatelem Otomarem Dvořákem vydáváte regionální cestopisy o Berounce a jejích přítocích, o Brdech a jiných zajímavých místech blízkého i vzdáleného okolí. V DOBNET zpravodaji jsme z vašich zdrojů čerpali v tipech na výlet. Kterým směrem se společně vydáte v nejbližší době?

Těším se na jaro, kdy bych ráda doplnila již poměrně bohatou zásobu fotografií pro naše knižní putování Tajemnými místy mezi takzvanou bývalou „císařskou silnicí“ a Berounkou až téměř k Praze, jak jsem se zmínila dříve, a také po deseti letech na nové setkání s krásnou řekou Ohří a jejími přítoky. Čeká mě náročná práce časosběrných snímků, kdy budu z vybraných míst každý měsíc pořizovat nové záběry, už jsem si to vyzkoušela v nové knize vydavatelství MF Aleje krásné a ohrožené.

Z vašeho vyprávění čiší nadšení z pátrání po historických  pramenech obcí a jejich částí nebo nacházení původního významu jejich názvu, ovlivnění okolní krajinou či tradičními řemesly. Pokud vím, v současné době se věnujete Letům.

Ano, na Lety nezapomeneme ani v knize Tajemná místa. Zaslouží si to, je to jedna z nejhezčích obcí kolem Berounky a cyklostezka, která ji protíná, patří k nejupravenějším i nejkomfortnějším pro cyklisty i pěší návštěvníky. O historii Letů se toho tolik neví, srovnáme-li ji s bohatšími zápisy o mnoho mladších městeček kolem Řevnic i Dobřichovic. Snad proto je pro mne výzva získat také o této malé, ale velmi staré obci další informace, třeba z archivů, starých záznamů a zachovalých listin, návštěvami ve specializovaných knihovnách, ale i klášterních archivech a kronikách. Jak se říká: Kdo hledá, najde. Pokud se to podaří, mohla by vzniknout malá, avšak zajímavá a čtenářsky přitažlivá řada monotematických sešitů z historie obce Lety od dob nejstarších po současnost.

Velmi mě zaujal váš aktuální projekt – Berounská univerzita. Můžete prosím v krátkosti prozradit, na jaká témata či oblasti vědy a kultury je zaměřena a jak je možné se o projektu dozvědět více informací?

Projekt Berounské univerzity je v posledních fázích přípravy. Zahájit výuku by měla se zásadní podporou města Berouna již letos na podzim. I když Praha je velmi blízko a desítky zájemců o populární studium Univerzity třetího věku tam z Berouna dojíždějí, naše město připravilo a nabízí velmi kvalitní přednášky, které mají úzký vztah k regionu i místní kultuře, umění, historii, architektuře či ochraně životního prostředí i ke geologii.

Mohou to být například lekce s výjezdem ke stavbám v netradičním pojetí, tedy k nízkoenergetickým domům z hlíny, slámy a dřeva, i k místním architektonickým památkám. Odborní lektoři přímo v terénu určí a frekventanty seznámí s materiály, z nichž jsou postaveny hrady Točník či Karlštejn, další hodiny jim umožní sledovat výklad známého kunsthistorika o uměleckém vývoji místních umělců na jejich výtvarném Salonu. Program projektu po jeho úplném schválení během měsíce března bude samozřejmě k dispozici na webových stránkách města Berouna, Městské knihovny Beroun a v dubnovém čísle berounského Radničního listu. Další podrobnosti mohu do vašeho zpravodaje v Letech zaslat v průběhu dubna. Zájemci o přihlášky si tedy budou muset počkat do dubna, kdy bude Berounská univerzita oficiálně vyhlášena.

Děkuji vám za zajímavé povídání a přeji mnoho energie a dalších nápadů pro vaši zajímavou práci!

Barbora Tesařová