Ochrana dětí na internetu

DZ_09_2012.inddPočítače a mobily, iPady a jiná zařízení, přes něž je možné se připojit k internetu, jsou přítomny ve většině domácností.

Internet je mocným pomocníkem ke vzdělávání, k vyhledávání informací, novinek a aktuálních zpráv a také místem virtuálního setkávání, seznamování se, skypování, chatování či online her… Ani virtualita ovšem nezabrání fyzickému obtěžování.

Zejména pro děti je internet úžasným světem k prozkoumávání a lákavému trávení volna. Čas na internetu jako by neodpovídal tomu reálnému. Tlačíte-li na potomka, ať už konečně jde od počítače, protože u něj strávil spoustu času, jistě vám ve většině případů odpoví, že to není možné, vždyť to byla jen chvilka.

Mezi užitečné pomocníky pro zvýšení bezpečnosti dětí ve virtuálním světě internetu a také pro regulování množství času stráveného na síti patří programy tzv. rodičovské kontroly – parental control.

A o těchto programech, pomocnících vynucujících pravidla chování a regulaci času stráveného na internetu, ale přispívajících také k vhodnému výběru navštívených webových stránek, bude hlavní téma zářijového Dobnet zpravodaje.

Na doporučení sousedů a po otestování na vlastních dětech nabízíme tip, jak jednoduše limitovat školou povinnému dítěti čas strávený na PC a ještě jej přimět k procvičování pravopisu českého jazyka. Tento program vtipně nese hrdý název Diktátor. Poplatný svému jménu dokáže Diktátor přinutit dítě přerušit rozehranou hru. Po splnění pravopisného cvičení a na základě jeho vyhodnocení může hra pokračovat. Ale jen po tak dlouhou dobu, která odpovídá výsledku diktátu – čím více chyb v něm dítko nasekalo, tím kratší čas mu zbývá k další hře.

Je ovšem třeba předeslat, že programy a postupy zmíněné uvnitř zpravodaje jsou jedny z mnoha a že ani stoprocentně nastavené nebudou garantovat absolutní bezpečnost. Navíc je nutné počítat s tím, že zdatné dětské mozečky dokážou na internetu najít návody, jak programy parental control obejít…

Inspirativní čtení přeje Barbora Tesařová