Obce společně vybraly firmu na svoz odpadu

Ilustrační foto: archiv

Obce z dolního Poberouní vybraly ve společné veřejné soutěži novou svozovou firmu. Společnou zakázku zadaly Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásná Třebaň.

Ve výběrovém řízení na svoz a zpracování odpadů vyhrálo sdružení firem Komwag, Rumpold, AVE a TS Hostivice, vystupující pod názvem SKO Berounsko. Cena je 8,98 milionů korun bez DPH za rok.

Cílem společného tendru byla snaha o udržení stávajících cen. Vzhledem k blížícímu se zavedení zákazu skládek, se kterým počítá nový zákon o odpadech, se totiž očekává výrazný nárůst nákladů na likvidaci odpadů.

„Pro obce ze svazku obcí Region Dolní Berounka se jedná o další společný úspěch vzájemné spolupráce v řadě různých oblastí,“ zhodnotil zakázku starosta Černošic Filip Kořínek.

(pan)