Občané Řevnic se mohou vyjádřit k návrhu územního plánu

Ilustrační foto: archiv

Na webu města Řevnic je zveřejněn návrh územního plánu pro veřejné projednávání, které se uskuteční 15. ledna od 18.00 hodin v prostoru školní jídelny, ul. Legií 622. Dokument zájemci najdou v sekci Územní plán.

Městský úřad Černošice odbor územního plánování jako pořizovatel předloží návrh územního plánu, který představí jeho zpracovatel Ing. arch. Pavel Hnilička. ,“Námitky proti návrhu mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, připomínky pak všichni občané – nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání,“ doplnil řevnický místostarosta Ondřej Skripnik.

(pan)