O kotlíkové dotace je obrovský zájem

aktualityTřetím dnem běží druhé kolo tzv. kotlíkových dotací, které představují společný program Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí ČR na podporu výměny starého kotle v domácnostech za nový ekologický.

Žádosti je třeba odevzdat osobně v sídle Krajského úradu Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze 5, a to nejpozději 31. října 2014 ve 13:00, nebo v den vyčerpání letošní alokace ve výši 80 milionů korun. Situace napovídá, že čím dříve žadatel přijde, tím lépe. Během prvních pěti hodin, kdy lidé mohli o kotlíkovou dotaci požádat, přijali pracovníci krajského úřadu 915 žádost v celkovém objemu 51 milionů korun.

Na přijímání žádostí se přišel podívat i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, který očekává, že program na výměnu kotlů zlepší kvalitu ovzduší. „Zvláště výrazné zlepšení vzduchu bychom měli zaznamenat v menších obcích. Právě v nich se v současné době lokální topeniště nejvýrazněji podílejí na znečišťování životního prostředí,“ dodal Petera.

V rámci první výzvy v roce 2013 se na výměnu starého kotle za nový ekologický zájemci vyčerpali během čtyř dnů celou finanční částku 40 miliónů korun, která byla na tento program vyčleněna. Středočeský kraj se tehdy na výzvě podílel 20 milióny. Uspokojeno bylo 912 podaných žádostí o dotaci.

Bližší informace o podávání současných žádostí najdete zde.