O granty v Dobřichovicích můžete žádat do 31. března

Dětský soubor Kukadýlko Ilustrační foto: archiv

DOBŘICHOVICE – Město Dobřichovice vypsalo granty na letošní rok. Požádat o ně můžete do 31. března v kategoriích, které mají za cíl podpořit nové aktivity a nové projekty v kulturní a sportovní oblasti. Granty budou zaměřeny zejména na děti a mládež, podpořeny však mohou být i kvalitní projekty zaměřené na ostatní věkové kategorie.

Vybrané projekty získají finanční podporu z rozpočtu obce formou grantu. Granty jsou vypsány na projekty v těchto kategoriích:

  • Pravidelné vzdělávací a zájmové aktivity typu kurzů mimoškolního vzdělávání, zájmových kroužků, klubů zaměřených na děti a mládež a na občany v důchodovém věku.
  • Jednorázové kulturní akce (koncerty, festivaly, výstavy, divadelní představení, přednášky, zájezdy, nové projekty oživující kulturní život v Dobřichovicích).
  • Jednorázové sportovní akce (turnaje, sportovní akce zaměřené na děti a mládež, nové projekty oživující sportovní život v Dobřichovicích).
  • Prázdninové aktivity pro děti předškolního a školního věku se zaměřením na ekologickou, estetickou a mravní výchovu.
  • Aktivity nebo projekty směřující ke zlepšení životního prostředí a vzhledu veřejných prostor v Dobřichovicích (úklid veřejných prostor, projekty zaměřené na květinovou výsadbu a údržbu zeleně veřejných prostor, zlepšení pořádku v obci).

Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, organizace, spolky a sdružení. Přihlášené projekty se předkládají na daném formuláři v písemné formě do 31. března na Městský úřad Dobřichovice, osobně na podatelnu nebo poštou, datovou schránkou nebo do schránky na budově úřadu. Projekty posoudí rada města.

Každý grant musí být řádně vyúčtován. Vyúčtování musí být odevzdáno do jednoho měsíce od konání akce, pro akce konané v listopadu a prosinci nejpozději do 10. prosince na podatelnu Městského úřadu.

Formuláře žádosti i další informace jsou na webu města v sekci Samospráva – Granty – Granty v roce 2024.