Nové technologie mají zvýšit bezpečnost na silnicích

Ilustrační foto: Lucie Hejbalová
Ilustrační foto: Lucie Hejbalová

Středočeský kraj chce zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na „svých“ silnicích II. a III. třídy. Pomoci mu má aplikace zařízení zaměřených na kontrolu a zvýšení bezpečnosti provozu, tj. systému liniového řízení dopravy.

Kraj proto zpracoval projekt Bezpečný Středočeský kraj, se kterým se bude ucházet o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Záměrem projektu je umístění inteligentních ukazatelů v 86 zájmových lokalitách a na území měst i obcí, dále osmi úsekových detektorů a tří dynamických vah napojených do jednotného monitorovacího systému s aktuálními výstupy a s jejich možným předáním Policii ČR, obcím s rozšířenou působností či zveřejněním na webových stránkách kraje, měst a obcí,“ přiblížil podobu nového krajského projektu hejtman Miloš Petera.

Umístění těchto zařízení na nejvíce disponovaných místech umožní rovněž vytváření zátěžových map a jejich sdílení v prostředí internetu a navigačního systému.

Náklady na pořízení a zprovoznění systému se odhadují na 53 milionů korun, přičemž dotace ze SFDI by měla činit 75 procent výše celkových nákladů, tj. 40 milionů korun.

„Zbylých 13,25 milionu korun bychom zaplatili z krajského rozpočtu,“ upřesnil hejtman s tím, že si kraj od projektu slibuje na vybraných úsecích nejen zklidnění a zvýšení bezpečnosti provozu, ale také snížení nehodovosti, počtu úmrtí a zranění účastníků dopravního provozu.

Pro Středočeský kraj však případné přidělení dotace bude znamenat zajištění udržitelnosti projektu po dobu osmi let, tedy každodenní zpracování analýzy získaných dat a aktualizaci webových stránek kraje.  Dále si systém v období udržitelnosti vyžádá každým rokem i záruční servis a jeho podporu. „V tomto případě jsou předpokládané náklady odhadovány na 16,9 milionu korun a vzhledem k tomu, že již nepůjdou hradit z dotace SFDI, budou muset být vyčleněny v rozpočtu kraje na roky 2017–2024,“ dodal Petera.

(red)