Nová Fabiánova stezka se otevřela v Řevnicích

Foto: Pavla Nováčková

Několik desítek lidí se v sobotu 25. listopadu zúčastnilo otevření první naučné stezky v Řevnicích, která měří 11 kilometrů a vede na nejzajímavější místa ve městě i okolí.

První infotabule, které pomáhali vytvářet žáci zdejší školy s odbornými garanty, se nachází na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, další pak u řevnické školy. Tady je umístěna i zmenšenina celé stezky.

Právě díky její instalaci se dočkalo rekonstrukce i celé východní nároží školy, které navrhla městská architektka Daria Balejová. Stezka se 13 zastaveními stála necelých 200 tisíc korun. Měří asi 11 kilometrů, vede z náměstí kolem školy, k tůním, dále Kejnou a Burešovou cestou k Lesnímu divadlu.

Iniciátoři projektu, Mladý hlas Řevnic, již oslovili Klub českých turistů, aby stezku zanesl do oficiálního turistického značení.

Fabiánova naučná stezka je pojmenovaná po patronovi Brd. Propojuje obce podbrdského regionu a její návštěvníky seznamuje s nejrůznějšími zajímavostmi na trase.

(pan)