Nová aplikace pomůže majitelům psů

Ilustrační foto: archiv

Na internetových stránkách Státní veterinární správy se nově spustila databáze ztracených a nalezených čtyřnohých miláčků s názvem Psi v nouzi.

Aplikace umožňuje chovatelům a současně i nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech. Tím by měla usnadnit návrat jejich k majitelům. Databáze prozatím částečně nahrazuje některé funkce centrálního registru psů, který má vzniknout od roku 2022.

Sami občané, psí útulky nebo městská policie mají tak nyní možnost na jednom místě sdílet informace o nálezu nebo ztrátě psa. Vložení informace o ztrátě/nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky Přidat psa. Ve formuláři se musí určit, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa, uvést plemeno, stručný popis, datum ztráty či nálezu atd. Všechny uvedené údaje mají za cíl propojit majitele psa a případného nálezce.

Evidence ztracených a nalezených psů v databázi Státní veterinární zprávy je dobrovolná a v žádném případě nenahrazuje povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci.

(pan)